مطالب توسط jamal

هوشمندسازی، از اولویت های مهم وزارت امور اقتصادی و دارایی است

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، تاکید کرد: هوشمند سازی نظام مالیاتی، از مهمترین اولویت های وزارت امور اقتصادی و دارایی و و مهمترین برنامه سازمان امور مالیاتی کشور است. به گزارش رسانه مالیاتی ایران، دکتر امید علی پارسا، با بیان این مطلب گفت: بدون تردید یکی از مهمترین دستاوردهای وزارت امور اقتصادی و دارایی […]

سید جمال کاظمی-عضو هیات مدیره

کارشناس ارشد حقوق مالی و اقتصادی و حسابداری با سابقه فعالیت 16 ساله به عنوان مدیریت مالی،مشاور مالیاتی، نماینده کارفرما در هیات های تشخیص مطالبات تامین اجتماعی و دبیر اجرائی اتاق اصناف مشهد، نماینده اصناف در کمیسیون ضرایب مالیاتی استان و دبیرکارگروه مالیاتی اصناف

محسن سلطانی – مدیر عامل

کارشناس ارشد حسابداری با سایقه فعالیت 15 ساله به عنوان مدیریت مالی و مشاور مالیاتی در حوزه موسسات مالی و اعتباری، اشخاص حقوقی و حقیقی، نماینده بند 3 در هیات های حل اختلاف مالیاتی در حوزه اشخاص حقیقی