مطالب توسط jamal

قانون شهرداری

‌فصل اول – در تأسیس شهرداری‌ماده 1 – در هر محل که جمعیت آن حداقل به پنج هزار نفر بالغ باشد شهرداری تأسیس می‌گردد. ‌تبصره 1 – در هر نقطه‌ای که از نظر موقعیت و اهمیت تشکیل شهرداری ضرورت داشته باشد ولو جمعیت آن به پنج هزار نفر بالغ نشود وزارت‌کشور می‌تواند در آن محل […]

قانون نظام مهندسی

‌فصل اول – کلیات، اهداف و خط‌مشی‌ماده 1 – تعریف: نظام مهندسی و کنترل ساختمان عبار ت است از مجموعه قانون، مقررات، آیین‌نامه‌ها، استانداردها و تشکل‌های مهندسی،‌حرفه‌ای و صنفی که در جهت رسیدن به اهداف منظور در این قانون تدوین و به مورد اجراء گذاشته می‌شود. ‌ماده 2 – اهداف و خط‌مشی این قانون عبارت‌اند […]

تقدیر استاندار مرکزی از اداره کل امور مالیاتی استان مرکزی

استاندار مرکزی با ارسال تقدیرنامه ای از اداره کل امور مالیاتی استان مرکزی در خصوص کسب امتیاز 1000 در شاخص های اختصاصی سال 98 در جشنواره شهید رجایی تقدیرو تشکر به عمل آورد. به گزارش رسانه مالیاتی ایران،آقازاده،استاندار مرکزی اظهار داشت:حفظ کرامت و پاسخگویی مناسب و امکان دسترسی مستمر شهروندان به خدمات اداره کل امور […]

قانون مسئولیت مدنی

‌ماده 1 – هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر‌که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه‌ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل […]

قانون تجارت

‌ماده 1 – تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار بدهد.‌ماده 2 – معاملات تجارتی از قرار ذیل است:1) خرید یا تحصیل هر نوع مال منقوض به قصد فروش یا اجاره اعم از اینکه تصرفاتی درآن شده یا نشده باشد.2) تصدی به حمل و نقل از راه خشکی یا آب یا […]

قانون آئین دادرسی مدنی

  ‌ماده 1 – آیین‌دادرسی مدنی، مجموعه اصول و مقرراتی است که در مقام رسیدگی به امور حسبی و کلیه دعاوی مدنی و بازرگانی در دادگاههای‌عمومی، انقلاب، تجدید نظر، دیوان‌عالی کشور و سایر مراجعی که به‌موجب قانون موظف به رعایت آن می‌باشند به کار می‌رود. ‌ماده 2 – هیچ دادگاهی نمی‌تواند به دعوایی رسیدگی کند […]

جزئیات درآمد ۸۵ هزار میلیارد تومانی مالیات در شش ماهه نخست سال جاری خبر داد

جزئیات عملکرد درآمدهای مالیاتی نیمه نخست سال 99 را منتشر کرد و شایان ذکر است در شش ماهه امسال بیش از 85 هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی وصول شد. که از این میزان 54 هزار 955 میلیارد تومان سهم مالیات‌های مستقیم است. در بخش مالیات ‌های مستقیم 22749 میلیارد تومان از اشخاص حقوقی مالیات اخذ […]

قانون مدنی

  ماده۱- مصوبات مجلس شوراي اسلامي به رئيس جمهور ابلاغ و رئيس جمهور بايد ظرف پنج روز آن را امضاء و به دولت ابلاغ نموده و دولت موظف است ظرف مدت ۴۸ ساعت آنرا منتشر نمايد. تبصره- در صورت استنكاف رئيس جمهور از امضاء يا ابلاغ به دولت در مهلت مقرر دولت موظف است مصوبه […]

قانون تجارت الکترونیکی

  ‌باب اول – مقررات عمومی ‌مبحث اول – در کلیات ‌فصل اول – قلمرو و شمول قانون‌ماده 1 – این قانون مجموعه اصول و قواعدی است که برای مبادله آسان و ایمن‌ اطلاعات در واسط های الکترونیکی و با استفاده از سیستمهای ارتباطی جدید به کار‌می‌رود. ‌فصل دوم – تعاریف ماده 2 –‌الف – […]