دکتر سروش معزی-رئیس هیات مدیره

دکترای حقوق بین الملل، مدرس دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

سید جمال کاظمی-عضو هیات مدیره

کارشناس ارشد حقوق مالی و اقتصادی و حسابداری با سابقه فعالیت 16 ساله به عنوان مدیریت مالی،مشاور مالیاتی، نماینده کارفرما در هیات های تشخیص مطالبات تامین اجتماعی و دبیر اجرائی اتاق اصناف مشهد، نماینده اصناف در کمیسیون ضرایب مالیاتی استان و دبیرکارگروه مالیاتی اصناف

محسن سلطانی – مدیر عامل

کارشناس ارشد حسابداری با سایقه فعالیت 15 ساله به عنوان مدیریت مالی و مشاور مالیاتی در حوزه موسسات مالی و اعتباری، اشخاص حقوقی و حقیقی، نماینده بند 3 در هیات های حل اختلاف مالیاتی در حوزه اشخاص حقیقی